Vânătoare

Vanatoarea are ca scop conservarea biodiversitatii si protectia faunei de interes cinegetic, precum si a mediilor natuirale de dezvoltare a acesteia, prin vanatoarea practicata ca formas de odihna activa si de petrecere a timpului liber.

Domeniile de vanatoare însumează o suprafaţă de aproximativ 90.000 ha, din care 66.500 ha pădure şi 23.500 ha gol de munte. Fondurile cinegetice ce compun teritoriul de vânătoare formează un corp compact şi bine delimitat. Speciile forestiere sunt în principal cele de foioase (fag, gorun, paltin, etc) întinse pe o suprafaţă de 65 % şi cele de răşinoase (molid, brad) ce acoperă 35% din suprafaţa pădurii.
Ca altitudine, teritoriile de vânătoare sunt cuprinse între 400 – 2.519 m, aici întâlnindu-se vârfurile: Parângul Mare – 2 519 m (al treilea ca mărime din ţară ), Mohoru – 2 337 m, Stefleşti – 2 242 m, Sterpului – 2 142 m, Bora – 2 054 m, etc. care aparţin Carpaţilor Meridionali.
Relieful glaciar este prezent prin circurile şi văile glaciare din bazinul superior al râurilor Gilort şi Lotru în care este cantonat lacul glaciar Gâlcesu. Văile sunt adânci şi deseori prăpăstioase cu forme semeţe de relief unde ursul brun, capra neagră, cerbul carpatin şi mistreţul au condiţii excelente de habitat.
Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, teritoriile de vânătoare fiind străbătute de râurile Jiu, Gilort, Sadu, Aniniş, Lotru, Latoriţa şi o multitudine de afluenţi ai acestora.
Reţeaua de drumuri forestiere ce străbate teritoriul de vânătoare este bine dezvoltată, însumând peste 850 km de drumuri, dintre care 110 km drumuri modernizate (asfaltate) şi 265 km drumuri de munte (amplasate pe gol de munte). Acest lucru permite o bună deplasare în teren.
Serviciile oferite de acoperă întreaga gamă specifică activităţii de vânătoare, plecând de la organizarea călătoriei şi încheind cu livrarea trofeelor de vânătoare.